Vtipy

Vtipy

Žena posílá manžela programátora na nákup:
"Zajdi prosím koupit dvě nožičky klobásy. A když budou mít vajíčka, vezmi deset."
Programátor vejde do obchodu:
"Dobrý den. Máte vajíčka?"
"Ano."
"Tak mi dejte deset nožiček klobásy."


Modlitba
Programe náš,
který jsi v paměti i na disku,
pozdravené buď jméno i přípona Tvoje,
přijď operační systém Tvůj,
buď vůle tvých příkazů na tiskárnu i na monitoru.
Data naše dej nám dnes
a odpusť nám naše
vstupní i výstupní chyby,
jako i my odpouštíme viníkům,
s vadnými logickými obvody.
Neuveď nás ve zklamaní
a zbav nás napěťových rázů,
protože Tvůj je algoritmus,
aplikace i řešení
zacyklené na věky věků.
EXIT