Vtipy

Vtipy

Ke zpovědi přijde žena, která říká, že má hříšné myšlenky:
"Když se svléknu a postavím se před zrcadlo, myslím si, že jsem krásná a svůdná."
Farář nakoukne do zpovědnice a povídá:
"Dcero, to není hřích, to je omyl."


Farář ztratil kolo. Tak povídá kostelníkovi:
"V neděli při kázání se budeš dívat pozorně na lidi, budu se modlit desatero a zdůrazním nepokradeš, a ty musíš zjistit, s kým to nejvíce trhlo."
V neděli na kazatelně se modlil desatero, ale nepokradeš nezdůraznil. Kostelník se pak udiveně ptá a farář vysvětluje:
"Když jsem došel k nesesmilníš, vzpomněl jsem si, kde jsem to kolo zapomněl."


Loupeživý rytíř znásilní jeptišku. Když je po všem, začne mu jí být líto a ptá se:
"A co budeš teď dělat?"
"Půjdu za matkou představenou a řeknu jí, že jsem byla třikrát znásilněna", odpoví jeptiška.
"Jakto třikrát, vždyť to bylo jen jednou!", diví se rytíř.
"Ty už nemůžeš?", ptá se zklamaně jeptiška.


"Modlíte se doma před jídlem?"
"Ne, proč? Moje žena vaří výborně."


Dívka se probere po operaci. Ptá se muže v bílém, který se nad ní sklání:
"Pane doktore, jak dopadla ta operace?"
Muž odpoví:
"Já nejsem doktor, já jsem svatý Petr..."


Jeptiška stopuje na silnici do Plzně a chytne mladýho kluka. Během jízdy se kluk osmělí a položí ji ruku na koleno. Jeptiška na to:
"Žalm 12, verš 5."
On se lekne, nnechá toho a v Plzni ji vysadí. Když přijde domů, otevře bibli, nalistuje žalm 12, verš 5 a čte:
"Jsi na správné cestě."


Dva kluci jdou domů z nedělní školy a oba mají plnou hlavu přemýšlení o věcech, které se dnes dozvěděli. Jeden nakonec povídá:
"Co myslíš, jak to je s tím ďáblem, o kterém dnes páter mluvil?"
Druhý zamyšleně odpověděl:
"Víš, jak to bylo s Ježíškem a Mikulášem... Určitě to zase bude tvůj táta."


Terorista umře a přijde do nebe. Před nebezskou bránou ho zastaví svatý Petr. Říká mu:
"Ty máš mnoho hříchů, tebe do nebe nepustím."
"Však já tam ani nechci, já jsem přišel jen říct, že máte deset minut na evakuaci."


Matka představená přijímá do řádu novicku a ukazuje jí celý klášter. Přivede ji do zvonice a ukazuje jí, jaký mají krásný nový zvon. Novicka v úžasu odpoví:
"Paráda!"
Potom jí matka představená ukazuje kostelík s krásným vyřezávaným oltářem a novicka zase nadšeně reaguje:
"Paráda!"
Nakonec ji matka představená přivede do její skromné komůrky s tvrdou postelí, s klekátkem na modlení, bez světla. A novicka zase:
"Paráda!"
Matce představené už je to divné, a tak se jí zeptá, jestli umí také nějaké jiné slovo.
"No, třeba soulož," odpoví novicka.
"Co to je?" ptá se matka představená.
"Paráda!"


Bylo nebylo, Bůh a Svatý Petr hráli golf. Na první jamce spadne Bohu míček do jezírka. I tu Voda se rozestoupí a Bůh odpálí míček zpátky na trávník. Na druhé jamce se Bůh pořádně napřáhne, ale míček dopadne tři metry od jamky. I tu nastane menší zemětřesení, část trávníku se zdvihne - a míček se krásně skutálí do jamky. Na třetí jamce uvízne míček v hromadě písku...
V té chvíli Bůh stvořil život: z jednobuněčných organismů se vyvinuly ryby, z nich obojživelníci, z obojživelníků pak vznikli plazi, ptáci a nakonec drobní savci. I stalo se - jeden ze savců přiběhne k hromadě písku, vezme míček do tlamičky a rychle ho donese do jamky...
Svatý Petr pohlédne zamračeně na Boha a praví:
"Tak hraješ golf, nebo nevíš, co roupama dělat?"


Muž jel autem, které se mu porouchalo zrovna blízko kláštera. Zaklepal tam tedy na vrata. Otevřel mu starý mnich. Muž mu vysvětlil, co se mu stalo a požádal o nocleh. Mnich ho milostivě uvedl do kláštera, hojně ho pohostil a dokonce mu opravil i to auto. Když se muž pokoušel usnout, zaslechl podivný zvuk. Ráno se mnicha na tento zvuk ptal, ale ten jen řekl:
"To ti nemohu prozradit. Nejsi mnich."
Muž byl sice zklamaný, ale poděkoval a šel svou cestou. Po několika letech se tomu muži porouchalo auto před tím samým klášterem. Mnichové ho uvítali, pohostili a dokonce opravili auto. V noci uslyšel ten samý podivný zvuk, který už slyšel tenkrát před lety. Ráno se ptal, co to bylo za zvuk, ale mnichové odpověděli:
"To ti nemůžeme prozradit. Nejsi mnich."
"Dobrá, dobrá. Umírám zvědavostí. Jak se tedy stanu mnichem?"
"Musíš procestovat svět a pak nám říct, kolik je na světě stébel trávy a kolik zrnek písku. Když to zjistíš, staneš se mnichem."
Muž se vydal splnit tento úkol. Vrátil se za čtyřicet pět let a v klášteru oznamoval:
"Procestoval jsem svět a zjistil jsem, na co jste se ptali. Na světe je 145 236 284 232 stébel trávy a 231 281 219 999 129 382 zrnek písku."
Mnichové odpověděli:
"Blahopřejeme. Teď je z tebe mnich. Nyní ti ukážeme cestu k tomu zvuku."
Přivedli ho k dřevěným dveřím a hlavní mnich řekl:
"Ten zvuk je za těmito dveřmi".
Muž vzal za kliku, ale dveře byly zamčené. Řekl tedy:
"Mohu dostat klíč?"
Mniši mu dali klíč a on odemknul dveře. Za dřevěnými dveřmi však byly ještě jedny - kamenné. Požádal o klíč k těmto kamenným dveřím.Mniši mu jej dali, on je odemknul a našel dveře vyrobené z rubínu. Požádal mnichy o klíč a když mu jej poskytli, našel další dveře ze safíru. Tak to pokračovalo přes smaragdové dveře, stříbrné dveře, topasové dveře a ametystové dveře. Konečně mniši řekli:
"Tak toto je poslední klíč k posledním dveřím."
Muž si oddychl, odemknul dveře, vzal za kliku a za těmito dveřmi celý ohromený našel příčinu toho divného zvuku: (ale tobě to nemůžu říct, protože nejsi mnich...)


Kouří Ježíš v nebi trávu. Přijde za nim Bůh a povídá:
"Nechej toho už nebo tě shodím z nebe nazem!"
Ježíš to típne. Snaží se to vydržet, ale po hodině už se začal třást. Uplynuly 2 hodiny a Ježíš si začal okusovat nehty. Dvě a půl hodiny. Ježíš si zapálí. Přijde bůh a shodí ho na zem. Ježíš spadne před salaš. Vejde dovnitř a v ní bača. Na střeše se suší velká otep slámy. Zanedlouho bača Ježíšovi nabídne. Po hodině jsou oba totálně vysmátý a Ježíš povidá:
"Já ti bačo musím něco říct. Já jsem Ježíš Kristus."
Bača se jen usměje a říká:
"Síla, co?"


Zemře programátor a dostane se do pekla. Po týdnu zavolá Lucifer Bohu:
"Co jste mi sem poslali za blázna? Zničil mi všechny kotle, uškrtil všechny čerty a již tři dny bezhlavě běhá po všech chodbách pekla a řve: Kde je přechod do druhého levelu?"


Proč Bůh stvořil ženu?
Protože Adama už bolela ruka.


Čtyři jeptišky stály ve frontě u brány nebeské. Petr se ptá té první, jestli někdy zhřešila.
"Jednou jsem se podívala na mužský pohlavní úd", odpověděla.
"Potři si oči svěcenou vodou a můžeš vejít do nebe".
Zeptal se další jeptišky:
"No jednou jsem držela mužský pohlavní úd".
"Vlož ruku do svěcené vody a můžeš vejít do nebe".
V tom okamžiku se začala čtvrtá jeptiška tlačit před třetí. Petr se ji ptá: "Proč předbíháš ve frontě?".
Ona na to:
"Protože, jsem si chtěla vykloktat, dřív než si tahle do toho sedne."


Jde lovec po poušti a uvidí lva. Chce nabít pušku, ale zjistí, že mu došly náboje. Padne na zem a začne se modlit:
"Pane Bože dej tomuto lvovi křesťanské myšlenky."
Lev padne na kolena a modlí se:
"Pane Bože požehnej tento pokrm, co hodlám přijmout ..."


David se neustále modlí k bohu:
"Pane Bože, dej aby jsem vyhrál v loterii."
Takto to dodržuje každy den.
Až po dvaceti letech, když znovu kleká na kolena, aby přednesl svoji modlitbu, ozve se hlas:
"Davide, dej mi šanci a kup si konečně los!"